Amedia Trykk og Distribusjon


Amedia Trykk og Distribusjon AS er landet største trykk- og distribusjonsselskap og består av sju heleide og tre deleide trykkerier, ett ark-trykkeri og 11 distribusjonsselskaper. Selskapet har en markedsandel på mer en 30 prosent i det norske trykkerimarkedet.

Amedia Trykk og Distribusjon trykker og distribuerer de fleste av Amedias titler. I tillegg trykkes og distribueres en mengde andre avistitler og reklameaviser på våre trykkerier. Med trykkerier på ulike steder i landet og distribusjonsselskaper med en unik lokalkunnskap, gir Amedia Trykk og Distribusjon et unikt tilbud til kunder som ønsker korte ledetider fra trykk til ferdig distribusjon.

Amedia Distribusjon distribuerer, i tillegg til aviser og kundemagasiner, også DMer, ukeblader, fagblader og bøker. Adresserte leveranser tilbys gjennom MediaPost som dekker ca. 80 % av norske husstander.