Prime Print


Prime Print er en moderne trykkerigruppe som består av seks trykkerier. Selskapet er den største og mest lønnsomme gruppen av avistrykkeri i Russland og trykker i dag de fleste største og toneangivende avisene i landet.

Gruppen er bygget opp rundt hovedtrykkeriet i Moskva. Prime Print Moscow står for nesten halvparten av resultatet i gruppen. I tillegg er det samlet spisskompetanse her som benyttes i de regionale trykkeriene rundt om i landet. 

De fem regionale trykkeriene ligger geografisk spredd i Russland. Voronesj og Niznij Novgorod ligger begge rundt 50 mil fra hovedstaden. Dernest er det to trykkerier i Ural – Jekaterinburg og Tsjeljabinsk (som er grensebyen mellom Europa og Asia). Og ikke minst ett i Sibir, i Novosibirsk – nesten 300 mil fra Moskva. 

På slutten av 1990-tallet ble A-pressen invitert med på å bygge et nytt trykkeri i Niznij Novgorod, cirka 50 mil utenfor Moskva. A-pressen bidro med brukt utstyr – partnerne med oppdrag og bygg. Fra denne spede start har Amedia utviklet sin trykkerivirksomhet til det som i dag er Prime Print. Amedia eier ingen medieposisjoner i Russland, det betyr at samtlige oppdrag er vunnet i skarp konkurranse med andre trykkerier.