Våre regioner


Lokale medier er Amedias kjernevirksomhet med 89 avistitler fra Honningsvåg i nord til Lyngdal i sør.

Amedias lokalaviser er samlet i ni regioner med en regional ledelse med ansvar for regionalt annonsemarked og forbrukermarked, samt økonomi- og administrasjon.

Den regionale ledelsen er plassert i et av regionens største mediehus og dette mediehuset fungerer som regionsenter. Amedia Marked håndterer det nasjonale reklamemarkedet for alle Amedias titler.